Az artrózis az összes ízületet megrontja

az artrózis az összes ízületet megrontja

Exkluzív - Van-e a túlvilágon idő? Az ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti, amely megismeréséhez szemléletet kell váltani, hiszen ha az általánosan elfogadott világkép korlátain belül gondolkodunk és viszonyulunk a jelenségekhez, rejtve marad az a lényeg, amit a legjobb törekvésünk ellenére sem érthetünk meg.

Az ezoterikus ismeretek azt szolgálják, hogy fellebbentsék a fátyolt a vélt igazságokról, az axiómaként elfogadott, tudomány által is képviselt dolgokról, és tudatára ébresszenek a valóságnak.

2020. év 2. negyedév kérdései

A küzdelmet mindig a világos erők kezdik, és ezért nagyobb a dicsőség, ha mégis sikerül a sötét erőknek felülkerekedniük és megnyerniük a csatát. A mai sakk játék, és szellemi sportnak is tartják, amely beépül hétköznapjaink szemléletébe, és szórakoztató, személyiség­ erősítő szerepe okán tisztelet övezi. Azt sugallja, hogy aki a sakkban legyőzi a másikat, az sokkal többet tud, jobban mobilizálja belső képességeit, rákényszeríti akaratát ellenfelére, vagyis életrevalóbb, közelebb van az igazsághoz, hiszen szellemiekben a másik legyőzésével ezt bizonyította.

Az ember legmagasabb önmegvalósítása elméje racionális, logikus gondolkodásán keresztül lehetséges.

Kicsit sarkítva úgy is lehet mondani, hogy az a nemzet, amelynek polgára a sakk világbajnoka, kimagasló szellemi fejlettségének adja játékos bizonyságát, ennek okán pedig kimondatlanul is jogot formálhat a vezető szerepre. De valóban így van-e?

az ízületek és a borjak lábainak duzzanata

A sakk a kozmosz teremtése folyamatának leegyszerűsített, materialista szemléletünkhöz igazított tükröződése, amelyben a teremtő erőket a világos, a pusztítókat a sötét bábuk képviselik. Az ASA az ősi sumér tudás egyik bizonyítéka az akkori felfogásáról, a világmindenségről, benne az ember szerepéről és arról a küzdelemről, amelyet az embernek kell megvívnia saját magán belül azokkal a sötét erőkkel, amelyek akadályozzák a kozmikus rendben kijelölt feladata teljesítésében.

  1. Csökkenti a fájdalmat, majd gondoskodik az ízületek okosan! – Zala-Net
  2. Artrózis kezelés hatékony módszerek
  3. A kontraktúra kialakulásának mechanikai és neurogén okai - Rehabilitáció
  4. Súlyos esetekben a kivágott csontszövetet és a csuklót protézissel helyettesítjük.

Ez nem játék. Az ember szerepe a kozmikus rendben: a mikrokozmosz szerepe az élet makrokozmoszán belül. Ezzel a köszöntéssel nyilvánították ki a meggyőződésüket, hogy nem a kaotikus világból véletlenszerűen létrejött közegben élnek, hanem a Teremtő által a Rend törvénye szerint alkotott világban, amelyben kiemelt szerepük van, és amire az ember kijelölt pozíciója is utal az ASA sakktábláján, hiszen a Teremtő király előtt álló gyalog az Ember, szimbolizálva örök egységét a Törvények Törvényével és a Teremtő képviselőjének különleges szerepét a Földön.

A sumér bölcselet szerint minden egy pontból indul ki. Ezt a szimbólumot választották a Teremtő végtelenségének érzékeltetésére, mert a pontnak nincs szélessége, hossza és vastagsága, mégis magába foglalja az atomokhoz hasonlóan a pontok végtelen kis számát, amelyek önmagukban is univerzumok.

Elképzelésük szerint a régmúltban a Teremtő, kinyilvánítva akaratát saját maga kifejezésére, a Pontból megteremtette az Időt, az Erőt, a Teret és az Anyagot, amelyek a Pontból kisugárzó négy vonalban jeleníthetők meg.

  • A veleszületett, mindig tartós kontraktúrákat egy ízület vagy egy speciális izomcsoport alulteljesítése okozza clubfoot, torticollis stb.
  • Közös betegség műhely
  • Könyökízületi fájdalom oka

A négy vonal mindegyike további nyolc vonalba ágazik szét, harminckét részt képezve, amely a kozmikus rendet hivatott képviselni; de mivel felismerték a Pusztító és a Megrontó sötét erejének szerepét is, a teremtés vonalrendszerében az árnyoldalt is megjelenítették. Így alakult ki a hatvannégy mezőből álló sakktábla, amely harminckét világos és sötét négyzetből áll.

hogyan kezeljük az ízületi gyulladásokat

Amikor az Időt szimbolizáló Pont feletti függőleges vonal megnyolcszorozódott, nyolc évszakra osztotta az évet: tavasz, nyárelő, nyár, nyárutó, ősz, őszutó, tél, télutó. Az Erőt szimbolizáló Pont alatti függőleges vonal szintén nyolc energiára osztódott, amelyekből négy a csillagokból, a Napból, a Földből és az emberből eredő jó erő, és négy az árnyoldalaik, a négy rossz erő.

a legjobb injekciók ízületi fájdalmak esetén

A Teret szimbolizáló, a Ponttól vízszintesen jobbra mutató vonal is nyolc részre vált, a világtájakra: kelet, délkelet, dél, délnyugat, nyugat, északnyugat, észak, északkelet. A Ponttól balra lévő vízszintes vonal, az Anyag szimbóluma is négy elemre bomlott, a föld, víz, tűz, levegő jó oldalára, és az elemek négy sötét oldalára, jelezve, hogy ezeken keresztül lehet jót és rosszat is tenni.

A Teremtő a nyolc évszak szimbólumát összekapcsolta a nyolc erő szimbólumával, a nyolc égtájat pedig a nyolc elemmel. Az utolsó lépésben mindezt egy piktográfba kombinálta,  az általunk megismert sakktáblába. A sumérok ebben a képjelben az univerzum életterét látták, amelynek világos és sötét aspektusai vannak. A világosság képviseli a testi egészséget, az elménkben lévő pozitív gondolatokat, míg a sötétség a betegséget, a negatív gondolatokat.

A mi világunkban mindennek két oldala, két nézőpontja van, amelyek ellentétesek és harcban állnak egymással. Először úgy tűnhet, hogy a jó és a rossz, a világosság és a sötétség küzdelme a klasszikus dualisztikus szemlélet tipikus esete, de ez nagy tévedés.

Ha a mélyére nézünk, ezek nem egyenrangú ellentétpárok, mert az egyik nem más, mint a másik hiánya, hiszen sötétség csak akkor lehet, ha nincs fény, a betegség csak akkor sújthat le, ha nincs egészség. A gyűlölet a szeretet hiánya, ha béke van, nincs háború, ha öröm van, nincs bánat, ha munkát végzek, nem vagyok munka nélkül, amikor teremtek, nem pusztítok, és az artrózis az összes ízületet megrontja a teremtésem megtartom, akkor azt nem rontom el. Következésképpen ez a szemlélet nem a dualizmust képviseli elsősorban, hanem a monizmust, az egységet, amit el akarnak torzítani mindenben, ami részt vesz a folyamatban.

Ez az ősi sumér filozófia, amelyet Zarathusztra is tanított, megtalálta önkifejezése hatékony és alapos formáját az ASA művészetének kifinomult nyelvezetében. A teremtés hatvannégy mezőből álló színpadán, amelyen a kezdéskor egyenlő arányban osztoznak a sötétség és világosság erői, megkezdődik az Élet drámája.

Ez a történet szerepel a Zend-Avesztában, a zend óiráni nyelven írt Tudás Törvénye szent könyvben, Ahura Mazda, a Teremtő és Zara­ thusztra, a bölcs szent ember közötti párbeszéd formájában. Megismerjük a harminckét erőt, amelyek közül a tizenhat világos Ahura Mazda, a Fény Istene kozmikus és természeti erői, míg a tizenhat az artrózis az összes ízületet megrontja az Ármány szellemei vagy dévái és ördögei.

A küzdelem mozgatható térdízület-kezelés és halálra szól, nincs kompromisszum. A cél a teremtés győzelme, amiért meg kell küzdeni az Ármány erőivel, akik a Fény Istenének sötét árnyai, antagonistái. De miért aktuális mind a mai napig számunkra ez a tudás? Azért, mert az anyagi világ hatalomba kerítése csak az emberiségen keresztül valósulhat meg, nélküle nem.

Az ember a fizikai világban a kozmikus rend eszköze, akit a Teremtő a saját képére teremtett. A világosság és a sötétség erői csak rajta keresztül érvényesíthetik akaratukat, nélküle, esetleg más lényeken keresztül nem.

Ezért a küzdelem központi figurája maga az ember, aki ha a Teremtőt képviseli, akkor ő a világos oldal fényvivője, de ha az Ármány megrontja, akkor a sötétség hatalmának szolgálója.

Gyakori okok

A kozmikus rendért való küzdelemben a Jóembert, a Teremtő képviselőjét a forma és anyag világában a kozmikus erők irányítják. A Teremtő a király, akinek a balján a vezér, a Megtartó áll. A gyalogok sem egyformák. Ők a természeti erők. Ez a világosság serege, ezek a világosság ismérvei.

Az ön kérdése

Csak akkor maradhatsz a világosság oldalán, ha ezeket az elemeket hívod segítségül. Ha a másik oldal elemeiből merítesz, a sötét erők hatalmába kerülsz úgy, hogy észre sem veszed. Erről az Ármány majd gondoskodik. A sötét dévák erőinek bástyái a Gyengeség és az Agresszió, huszárjai a Gyűlölet és a Tétlenség, futárjai az artrózis az összes ízületet megrontja Tudatlanság és a Halál.

Az Ármány a sötét király, akinek vezére a Megrontó.

A kontraktúra oka

Gyalogjaik a sötét ördögi erők. Elkezdődik a harc az emberért az emberben. Az ember harcol önmagával és harcol másokkal. Az emberben harcol a jó a rosszal, a világosság a sötétséggel.

Hogy ennek a harcnak mi lesz a kimenetele, attól függ, hogy az ember mennyire tudja megőrizni az éberségét, a megkülönböztetőképességét.

csukló sérülés, hogyan kell kezelni

A sumér ember hetente egyszer önismereti napot tartott, amit ma pszichoanalízisnek mondunk. Elemezte az elmúlt időszakot, gondolatait, szavait és tetteit, majd ASA tábláján lejátszotta a bennük felfedezett jó és rossz játszmáját, amiből mindig győztesen került ki, mert amikor felismerte az adott szituációban elképzelt aljas gondolatait, gyűlölködő szavait, egészségtelen étkezését, búskomorságát, esetleg tétlenségét, egyből megvolt a recept az elpusztításukra, a velük ellentétes pozitív erők, tulajdonságok gyakorlati alkalmazására.

A sötétséget csak úgy lehet legyőzni, ha nem úgy harcolsz ellene, hogy belemerülsz, és az általa diktált szituációkban, az ő feltételei között próbálod legyőzni, mert elbuksz az artrózis az összes ízületet megrontja a hatalmába kerülsz. Csak akkor győzhetsz, ha felülemelkedsz, és nem ellene küzdesz, hanem a világosság erői között működsz. Azzal győzöd le a sötétséget, hogy a világosságban maradsz.

A jó gondolatok, a jó szavak és a jó cselekedetek tesznek Jóemberré, aki egészséges, békeszerető és boldog.

Orvos válaszol - Protexin

Ez a sakk ezotériája. Az ő géniuszának köszönhetjük, hogy ez a tudás eredetiből közvetlenül, az ő fordításában magyar nyelven, torzítás nélkül elolvasható. Bíró Dénes.

További a témáról